dr Jacek Wojciechowski

Specjalista chirurgii stomatologicznej, implantolog. Absolwent stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Białymstoku. Wieloletni wykładowca Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, absolwent Curriculum Implantologicznego na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Jest krajowym konsultantem amerykańskiego systemu implantologicznego Keystone Dental USA. Poza współpracą z Denti Home prowadzi własną praktykę stomatologiczną.

DENTI HOME

ul. Szczytowa 9
05-092 Łomianki

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt. 10:00 - 20:00